Break -out Bijsluiter: Wil je gelijk of wil je geluk? Wil je alleen of wil je samen? 

 

De zeven richtlijnen om gezamenlijk duurzaam te groeien.

Als Break-out Team kijken we vanuit onze betrokkenheid en zorg over onze samenleving  graag naar de toekomst. We willen samen werken aan een veerkrachtiger en inclusiever Nederland, want we zien naast nieuwe bedreigingen ook veel kansen liggen.

Wat wij als onafhankelijke denkers en doeners voor ons zien is een nieuw Deltaplan. Een plan waarin we werken aan duurzaam samen-leven op allerlei manieren; in onze eigen wijk, ons dorp of onze stad, ons land, de wereld. Belangrijke waarden kenmerken ieder van ons en vormen de basis waarop wij samenwerken: respect, vertrouwen, integriteit, openheid, verbinding, transparantie, liefde.

 
Naast onze gedeelde ambitie en onze kernwaarden geldt voor ons een aantal regels in de samenwerking. Steeds opnieuw stellen we onszelf de vraag of we ons nog aan deze regels van het spel kunnen verbinden. Zo kan het zijn dat het Break-out Team niet alleen beweging brengt, maar ook in beweging is en soms wijzigt van samenstelling. 

 

Onze ambitie blijft overeind, evenals de basis waarop we samenwerken. Maar samen beweging creëren gaat niet vanzelf en deze Break-out Bijsluiter houdt ons scherp:

 

1. Mijn persoonlijke ambitie gaat samen met de gedeelde ambitie van de beweging

Ik verbind mij als individu aan de beweging waarbinnen ruimte is voor mijn persoonlijke groei. De essentie van mijn vrijheid is eigen verantwoordelijkheid en daarmee onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Omdat mijn persoonlijke ambitie de onze raakt kan ik mij daadwerkelijk committeren aan ons gezamenlijke doel om een veerkrachtige en inclusieve samenleving te laten groeien. 
    

2. Ik neem deel op persoonlijke titel én ik verbind mezelf met anderen  

Ik neem op persoonlijke titel deel aan de Break-out beweging en niet namens een achterban. De beweging is geen politieke organisatie of belangenvereniging. Ik geloof niet in polarisatie, of het bekritiseren van anderen. Ik geloof wel in het verbinden van verschillende inzichten en in mijn rol waarmee Ik anderen inspireer. Ik heb een open en nieuwsgierige houding en probeer niet te oordelen. Ik durf mij kwetsbaar op te stellen en anderen aan te spreken als vooroordelen zich manifesteren.

3. Ik stel natuur en mens centraal in denken en doen

Ik wil werken vanuit de overtuiging dat we samen bestaande patronen kunnen doorbreken als we de gehele natuur en daarmee ook de mens in al haar bijzondere kenmerken centraal stellen. Ik ben met name kritisch als het gaat om belangen en behoeften van de natuur en van mensen die gevolgen ondervinden van bedreigingen en kansen in de samenleving. Immers, nature bets last.

4. Ik omarm de onvoorspelbaarheid: de reis is belangrijker dan het einddoel

Ik leer voortdurend, vooral omdat ik de reis belangrijker maak dan het einddoel. Juist op grond van de diversiteit probeer ik te begrijpen wat zich in onze samenleving afspeelt. Ik erken, net als wij, dat we niet alles weten. We weten daarnaast ook niet wat we niet weten hetgeen een enigszins nederige en open houding impliceert. Daarnaast zijn oude wetmatigheden, oplossingen en inzichten steeds vaker minder effectief door de snelheid, interacties en schaal van veranderingen. Ik durf dus mijn mening bij te stellen als ik nieuwe inzichten heb die mij dichter brengen bij een oplossing of een aanpak.

 

5. Ik ga uit van evenwaardigheid en erken ieders expertise en rol 

Ik werk samen op basis van het principe dat ieders inbreng van waarde is. In die evenwaardigheid respecteer ik ieders deskundigheid en erken ik de verschillende rollen in het samenwerken. Juist de diversiteit maakt de beweging krachtig. Iedereen vanuit haar kracht, expertise en zo veel als mogelijk vanuit actuele feiten. Ik herken dat een beweging niet kan zonder de rollen van aanjager, beslisser, ambassadeur en verbinder. Die rollen kunnen (wisselend) in handen zijn van een of enkele personen binnen de beweging, afhankelijk van kwaliteiten. 

6. Ik bekijk een probleem van alle kanten

Ik handel steeds vanuit ‘holistisch perspectief, ofwel: ik kijk en denk breed, zo breed als mogelijk. Ik erken dat de vragen in onze samenleving complex en veranderlijk zijn met verschillende perspectieven van de werkelijkheid. Ik stel mij open voor andere normen en waarden, waardoor ik mensen kan raken die ‘anders denken en doen’ dan ikzelf. Informatie interpreteer ik niet alleen met mijn hoofd maar ook met mijn hart. Holistisch, te beginnen vanuit bewezen en actuele feiten die vervolgens vanuit verschillende perspectieven, waarden en dus meningen worden geinterpreteerd, gewogen en geintegreerd. Zowel in diagnose en oplossing van het onderhavige vraagstuk.

 

7. Ik formeer me flexibel

Ik werk organisch en laat dingen ontstaan. Wanneer ik denk bij te kunnen dragen aan een vraagstuk, stap ik in de dialoog. En anders vertrouw ik op de expertise en inzet van anderen om initiatieven en oplossingen een stap verder te brengen.

 

 

Gaat dit ook over jou, herken jij jezelf in deze statements? Wees dan welkom om met ons en anderen op alle niveaus beweging te realiseren.