Over /
Waarom 

 

Om intelligent uit een lock-down te komen moeten we breder kijken.  Het huidige Outbreak Management Team doet goed werk, het bestaat alleen uit louter medici (vooral virologen en epidemiologen). Er is meer nodig om alle gevolgen van deze coronacrisis te belichten en hier samen beter uit te komen. Het Break-out Team kijkt vanuit zo veel mogelijk invalshoeken naar de effecten op de samenleving, de democratie en de economie.

Wij bekritiseren niet, maar willen gedragen alternatieven bieden die meer tegemoetkomen aan de behoeften van de mensen van nu, vraagstukken die nu leven en de huidige bewegingen in de samenleving. We verzamelen en geven vorm aan kennis van friskijkers en dwarsdenkers die net iets anders kijken naar heden en toekomst. We creëren  een wenkend perspectief.

Waarden

De brede beweging van onderop die wij waarnemen en waar wij ook deel van uitmaken is het uitgangspunt. Deze crisis, legt, zoals elke crisis, systeemfouten bloot. Het wordt duidelijk dat we de dingen niet op dezelfde manier kunnen blijven doen. Het risico is dat we in het post-corona tijdperk terugvallen in de oude weeffouten in ons systeem. Daarom willen we, samen met alle meedenkers in Nederland, alternatieven bieden gebaseerd op de waarden die passen bij een nieuw tijdperk.

Inrichting

De waarden waar we ons de afgelopen eeuw op hebben gericht werken niet meer in het voordeel van de gehele samenleving. De samenleving, de economie en de technologische mogelijkheden zorgen ervoor dat de tijden zijn veranderd. Hierin is nu een kanteling nodig. Ook de inrichting van ons systeem en daarmee ook hoe het Break-out team zich inricht is anders dan waar velen aan gewend zijn geraakt. Wij werken los van de domeinen, op basis van gelijkwaardigheid en vanuit de eigen inzichten. Wij vertegenwoordigen niet, maar willen zeker ruimte geven aan alle stemmen die gehoord moeten worden.

Wij willen dan ook alle meedenkers van harte uitnodigen om mee te denken over thema's die hen raken en aangaan zodat er een kwalitatief beter, passender en meer kloppend alternatief wordt geboden dat gedragen wordt door een zo groot mogelijk deel van Nederland.